ბავშვთა ნახატების
გალერეა

მხატვართა გილდიამ თავის საიტზე შექმნა გვერდი - ბავშვთა ნახატების გალერეა. გვერდის შექმნას აქვს 2 მიზნით:

  1. ბავშთა შემოქმედების პოპულარიზაცია
  2. ნიჭიერ ბავშთა გამოვლენა

ყოველ წელს, ბავშთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს, 1 ივნისს, მხატვართა გილდია გამოავლენს და დააჯილდოებს საუკეთსო 10 ბავშვს, გილდიის საპატიო სერტიფიკატით და სახატავი მასალით.

საუკეთესო ნახატების ავტორების გამოვლენის და დაჯილდოების, ზუსტი ადგილი და დრო წინასწარ გამოცხადდება მხატვართა გილდიის ვებ გვერდის მენიუში - გრაფა „ინფორმაცია“-ში.

საბავშვო გვერდზე ბავშვების ნახატების ატვირთვის წესი და პირობები იხილეთ მხატვართა გილდიის ვებ გვერდის მენიუში - გრაფა „ინფორმაცია“-ში.

არქივი

     კესარია გუგუშვილი 5 წლის