სახვითი ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ - ქართველი მხატვრების საპრეზენტაციო გამოფენა.
გალერეა დალიკო - კრემსი, ავსტრია./ 02 – 27. 10 2020