სახვითი ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ -სახვითი ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ -
გამოფენა COV 19 / 2020. ბათუმი, საქართველო / 23 – 30 08. 2020