სახვითი ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ -
გამოფენა COV 19 / 2020. თბილისი, საქართველო - ღია ცის ქვეშ / 03 – 07 10. 2020