სახვითი ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი „წეილიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ – მეორე გამოფენა.
თბილისი, საქართველო - ღია ცის ქვეშ / 17 – 22.10. 2020