ფესტივალის „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ს მეორე გამოფენის ექსპონატები
17 – 22.10. 2020