ფესტივალის „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ს მესამე გამოფენის ექსპონატები
03.11 - 08.11. 2020