ფესტივალის „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ს პირველი გამოფენის ექსპონატები
03 – 07 10. 2020