სახვითი ხელოვნების III საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ -გიორგი გუგუშვილის პერსონალური გამოფენა „კალიგრაფიული კომპოზიციები“.
ეროვნული გალერეა. თბილისი, საქართველო / 03.07 – 12. 09. 2020