სახვითი ხელოვნების IV საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ ბათუმი 2021
„უცხოელი მხატვრების ფოტოანამეჭდების გამოფენა“
20 – 23. 07. 2021