3. სახვითი ხელოვნების IV საერთშორისო ფესტივალის „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“ ბათუმი 2021
ფესტივალის ფარგლებში შექმნილი ფერწერული ნამუშევრების ფინალური გამოფენა
29 – 31. 07. 2021