ბექა ბოლქვაძის და აკაკი ჯაშის გამოფენა კაუნასის რეზიდენციაში 2017.29.03