ევა ელიზაროვა კუდუხაშვილიზ პერსონალური გამოფენა სფუმატო გალერეაში 05.12.2017