მეგობრობის პალიტრა - ბათუმი  2017 წლის გაზაფხული 02.05 – 15. 05