ვლადიმერ შარაშიძის და ზურაბ კოჩალიძის მივლინება და გამოფენა კაუნასის არტ რეზიდენციაში. 2017 / 04.04 – 05.05