ნინო გოგოლიშვილი და ირმა სურმანიძე - პლენერი უკრაინაში  2017 წლის სექტემბერი