ტარას ბიბილაშვილის სოლო გამოფენა საჯარო ბიბლიოთეკაში 18.06.2017