სახვითი ხელოვნების I საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“.
გაზაფხულის სეზონი 16 – 26 მაისი 2018 - საქართველო / ლიტუანია