გიორგი გუგუშვილის ფერწერული ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა - „სტიგმა“
ბათუმის ხელოვნების მუზეუმის გალერეა 2018 12/14 ოქტომბერი