სახვითი ხელოვნების II საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“.
შემაჯამებელი გამოფენა 14 – 15 დეკემბერი 2019 - აჭარის ხელოვნების მუზეუმი