სახვითი ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“
„ზაფხული ფოთში“. საპილოტე ვერსია.
01 – 10 აგვისტო 2019