სახვითი ხელოვნების II საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“.
შემოდგომის სეზონი 06 – 16 ოქტომბერი 2019 - საქართველო / უკრაინა