სახვითი ხელოვნების II საერთაშორისო ფესტივალი „წელიწადის 4 დრო - მეგობრობის პალიტრა“.
ზაფხულის სეზონი 16 – 26 ივნისი 2019 - საქართველო / გერმანია