ეკა კერატიშვილი

       თამარ კევლიშვილი

       თინა ბალანჩივაძე / ძნელაძე

       ინგა ახვერდოვა

       ლაშა არსენიძე

       ლევან ლაფაჩიძე

       ლელა ვარდოსანიძე

       ნიკოლოზ ლეჟავა

       სალომე ჭელიძე