ფერები საზღვრებს გარეშე - ქართველი მხატვრების ერთობლივი გამოფენა ვენეციაში
2019 წლის 22 თებერვალი - 01. მარტი