3D Gallery


sohrab_huseynov.jpg

სოჰრაბ ჰუსეინოვი

ავტორის შესახებ

1 ოთახი

2 ოთახი

სოჰრაბ ალი ოღლი ჰუსეინოვი

სოჰრაბ ჰუსეინოვი, აზერბაიჯანელი მხატვარი - გრაფიკოსი, რომლის შემოქმედებაც მოიცავს ლინოგრავიურას, ოფორტს, ქსილოგრაფიას, ლიტოგრაფიას, მონოტიპიას და სხვა. სოჰრაბ ჰუსეინოვი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, გრაფიკის ფაკულტეტზე - დინარა ნოდიას სახელოსნოში (1981 – 1986). აკადემიაში სწავლების წლებმა ღრმა კვალი დატოვა მის შემოქმედებაზე, რომელიც ხასიათდება გმირების პლასტიკური და გრაფიკული ლაკონური ენით.
მხატვრის ნამუშევრების ძირითადი მოტივებია თანამედროვე ყოფითი სცენები, ქართული სოფლების პეიზაჟები და ასევე აზერბაიჯანის ბუნებრივი და ინდუსტრიული მოტივები.
მხატვრის შემოქმედებაში დიდი ადგილი უკავია ისტორიულ თემაზე შექმნილ გრაფიკულ ნამუშევრებს. თავისი ხალხის ისტორია მხატვარს აინტერესებს ეროვნული დღესასწაულების და ტრადიციების სინთეზში.

Söhrab Əli oğlu Hüseynov

Söhrab Hüseynov Azərbaycan rəssamı olaraq, qrafikanın müxtəlif növlərində əsərlər yaradır. linoqravür, ofort, ksiloqrafiya, litoqrafiya, monotipiya və b. qrafika texnikalarda işləyən rəssam öz yaradıcılığında klassik ənənə ilə müasirliyin sintezini yaradır. Söhrab Hüseynov rəssamlıq təhsilini Gürcüstan Respublikasının Rəssamlıq Akademiyasında, professor Dinara Nodiya emalatxanasında almışdır. “Dəzgah qrafikası” ixtisası ilə təhsil almış rəssamın yaradıcılığına lakonik ifadə tərzi xasdır.
Rəssamın yaradıcılığının ana xəttini müasir həyat səhnələri, doğma Faxralı kəndinin mənzərələri(Gürcüstan Respublikasının ərazisində yerləşir) təşkil edir. Rəssamın Abşeron, Bakıya həsr olunmuş qrafik lövhələri təbiət və sənaye mənzərələrini əks edirlər.
Söhrab Hüseynov yaradıcılığının böyük bir hissəsini Azərbaycan tarixi, xalqın milli adət və ənənələri, mərasim və bayramları əks edən səhnələr təşkil edir


კონაქტი ავტორთან:   sohrabyaxalar@gmail.com     FB Söhrab Hüseynov